उद्धरली कोटी कुळे UDDHARALI KOTI KULE LYRICS – Bhimgeet

उद्धरली कोटी कुळे Uddharali Koti Kule Lyrics by Milind Shinde is marathi Bhimgeet

Uddharali Koti Kule Lyrics

उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे

एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती
तळपतात तेजाने तुझ्या धरतीवरती
अंधार दूर तो पळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

जखडबंद पायातील साखळदंड
तडातड तुटले तू ठोकताच दंड
झाले गुलाम मोकळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

खुजे वृक्ष तैसाच होता समाज
हिरवी हिरवी पाने अन तयालाच आज
अमृताची आली फळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

काल कवडीमोल जीणे वामनचे होते
आज जुळे जगताशी प्रेमाचे नाते
बुद्धाकडे जग हे वळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

 

 

Also Read: Continue reading at

SAHA DECEMBER CHAPPAN SALI – Milind Shinde

उद्धरली कोटी कुळे UDDHARALI KOTI KULE LYRICS – Bhimgeet

अरे सागरा AREY SAGARA LYRICS – Milind Shinde


You may also like...