Nandan Nandan Ramach Nandan Lyrics – Anand Shinde

Nandan Nandan Ramach Nandan Lyrics by Anand Shinde is latest marathi song sung by Anand Shinde, here Nandan Nandan Ramach Nandan Song lyrics

Nandan Nandan Ramach Nandan Lyrics

नांदन नांदन होत रमाच नांदन
नांदन नांदन होत रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
नांदन नांदन होत रमाच नांदन
अग नांदन नांदन होत रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

धनी असता मुलखातीरी
पार पाडी कर्तव्य सारी

धनी असता मुलखातीरी
पार पाडी कर्तव्य सारी
पाणी श्रमान शेंदन असं रमाच नांदन
पाणी श्रमान शेंदन असं रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

नव्हती गरीबी तीजला नवी
होती परिचित माहेर गावी

नव्हती गरीबी तीजला नवी
होती परिचित माहेर गावी
कंबर कसून बांधन असं रमाच नांदन
कंबर कसून बांधन असं रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

कण्या शिजवून सांजेला नटवी
पाणी डोळ्याला लावुन पोर उठली

कण्या शिजवून सांजेला नटवी
पाणी डोळ्याला लावुन पोर उठली
कोंड्या मांड्याच रांदन असं रमाच नांदन
कोंड्या मांड्याच रांदन असं रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

होती कष्टाच जीवन जगत
सुख प्रकाश भावी बघत

होती कष्टाच जीवन जगत
सुख प्रकाश भावी बघत
नाव अंतरी गोंदण असं रमाच नांदन
नाव अंतरी गोंदण असं रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
नांदन नांदन होत रमाच नांदन
अग नांदन नांदन होत रमाच नांदन
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण
भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

ये भी पढ़ें

close