Aho Mami Tumchi Mulgi Lay Sundar Lyrics – Marathi Lyrics

तुमची मुलगी लय सुंदर Aho Mami Tumchi Mulgi Lay Sundar Lyrics in marathi this song sung and lyrics are written by anna Surwade while Aho Mami Tumchi Mulgi Lay Sundar song composed by sachin Kuamavat this feat sachin Kumavat, Pari Pabalkar, Actress Pritiji.

Aho Mami Tumchi Mulgi Lay Sundar Lyrics - Marathi Lyrics

Song: Aho Mami Tumchi Mulgi Lay Sundar
Album:marathi Album
Direction-jitesh Yadav
Singer/Lyrics-anna Surwade
Music-sachin Kuamavat
Cast-sachin Kumavat, Pari Pabalkar,Actress Pritiji

Aho Mami Tumchi Mulgi Lay Sundar Lyrics

अहो मामी
अहो मामी
मुंबई वरून दिल्ली वरून
आह्हह्ह
मुंबई वरून दिल्ली वरून
आलोय लय फिरून
आलोय लय फिरून
अहो मामी
अहो मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर
अहो मामी मुलगी लय सुंदर
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
लय सुंदर
अहो मामी अहो मामी
अहो मामी अहो मामी
पोरगी गोरी गोरी पान
जशी सोंदर्य ची खान
पोरगी गोरी गोरी पान
जशी सोंदर्य ची खान
आणि साऱ्याच्या नजरमधी जाती माझी जान
असं सोनूला मोनूल जानुल एक नंबर
अहो मामी अहो मामी
अहो मामी अहो मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
लय सुंदर
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
लय सुंदर
अहो मामी अहो मामी अहो मामी
राणी जीवन भर दे हातात हात
जीवापाड ठवीन माझ्या काळजात
राणी जीवन भर दे हातात हात
जीवापाड ठवीन माझ्या काळजात
अशी सुखात एकीत राणी वाणी ठेवीन
ऐकणं मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
लय सुंदर
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
मामी अहो मामी
मामी अहो मामी
येईल वाजत गाजत
माझी वरात
करा कन्यादान तुमच्या दारात
येईल वाजत गाजत
माझी वरात
करा कन्यादान तुमच्या दारात
यंदा एप्रिल मे ची कडांना तारीख
अहो मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
मामी अहो मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
मामी अहो मामी
तुमची मुलगी लय सुंदर मामी
मामी अहो मामी
मामी मामी ऐकणं मामी
जाऊद्या ना मामी

 

ये भी पढ़ें

close