Khelatana Rang Bai Holicha Lyrics – Sulochana Chavan | Holi Song

Khelatana Rang Bai Holicha Lyrics by Yadav Rao Rokade (खेळताना रंग बाई होळीचा होळीचा Khelatana Rang Bai Holicha Lyrics in marathi) this Marathi Lavani song sung Sangeeta Kulkarni and Shubhangi Joshi.

Khelatana Rang Bai Holicha Lyrics

Song: Khelatana Rang Bai Holicha
singer: Sangeeta Kulkarni and Shubhangi Joshi
Lyrics: Yadav Rao Rokade

Khelatana Rang Bai Holicha Song Lyrics

खेळताना रंग बाई होळीचा होळीचा
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा
आम्ही तरण्या ग पोरी
जमलो गावा बाहेरी
सख्याची आली स्वारी
उडविली ती पिचकारी
घातला ग घेरा त्यानं टोळीचा, टोळीचा
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा
झणि पाऊल अवघडलं
आणि काळीज धडधडलं
काय सांगु मी पुढलं
क्षणातच सारं घडलं
जीव झाला घाबरा भोळीचा, भोळीचा
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा
मला काहि समजंना
मला काही उमजंना
त्याला कोणी सांगंना
कुणाला तो ऐकंना
डाव साधला ऐनवेळीचा, वेळीचा
फाटला ग कोना माझ्या चोळीचा

 

 

You may also like...

close