केली भीमानं एकच सही Keli Bhimane Ekach Sahi Lyrics – Kadubai Kharat

Keli Bhimane Ekach Sahi Lyrics by Kadubai Kharat

Keli Bhimane Ekach Sahi Lyrics

मनुवाद्याच्या काळात बाई
बहुजनांवर अन्याय होई
मी जगू का मरू बाई
आम्हा कोणीच वाली नाही
अशा काळात भीम माझा
कसा धावून आला ग बाई
अशा काळात भीम माझा
कसा धावून आला ग बाई

झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही

चांदीच ताट आणि सोन्याचा घास
भीममुळे आम्ही घेतोय श्वास
भीममुळे आम्ही घेतोय श्वास
भीममुळे आम्ही घेतोय श्वास

चांदीच ताट आणि सोन्याचा घास
भीममुळे आम्ही घेतोय श्वास
माझ्या भीमाची सर बघा
कधी कोणाला येणार नाही
माझ्या बापाची सर बघा
कधी कोणाला येणार नाही

झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही

भीममुळे मोठा साहेब झाला
झाल्यावरी बाप विसरून गेला
मनुवादाच्या काळात शेण
काढायला ठेवलं नाही
मनुवादाच्या काळात शेण
काढायला ठेवलं नाही

झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही

बुद्ध धम्मच घेऊनि ज्ञान
लिहून दावली धम्मान गाणं
माईंनी केलाय जीवाचं रान
गौण दल भीमाचा गाणं 
गाणं भीमाचा गाऊन
ती देशविदेशात जाई
गाणं भीमाचा गाऊन
ती देशविदेशात जाई

झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही
झालं सोन या जीवनाचं
केली भीमानं एकच सही

ये भी पढ़ें

close