Hai Jhumka Vali Por Lyrics – khandeshi song

Hai Jhumka Vali Por Lyrics Is new Khandeshi Song Sung By Bhaiya More and Anjana Barlekar with Hai Jhumka Vali Por Song Lyrics Written By Vinod Kumavat & Bhaiya More And Hai Jhumka Vali Por Lyrics.

Hai Jhumka Vali Por Lyrics

हाई झुमका
हाई झुमका

हाई झुमका
वाली पोरं

हाई नदी तडी
ले चालनी

हाई झुमका
वाली पोरं

हाई नदी तडी
ले चालनी

नदी तडी
ले चालनी

हाई नदी तडी
ले चालनी

मना राघ्या
वाघ्या नि जोडी

पाणी पेवाले
ती थडी चालनी

हाई झुमका
वाली पोरं

हाई नदी तडी
ले चालनी

तीना नजर ना
तो असा घाव सं

मला वाटय तो
मना डाव सं

तीना नजर ना
तो असा घाव सं

मला वाटय तो
मना डाव सं

अशी दखी दखी
करू नको घायल

थोडी नजर दे
तुना प्यार नि

हाई झुमका
वाली पोरं

हाई नदी तडी
ले चालनी

मना राघ्या
वाघ्या नि जोडी

पाणी पेवाले
ती थडी चालनी

ऊन पडे तूना
साडी वर

पोरी येशी का
मना गाडी वर

ऊन पडे तूना
साडी वर

पोरी येशी का
मना गाडी वर

अशी टकमक
देखू नको

काय मनमा
माकडाई ऱ्हायनी

हाई झुमका
वाली पोरं

हाई नदी तडी
ले चालनी

मना राघ्या
वाघ्या नि जोडी

पाणी पेवाले
ती थडी चालनी

मस्तानी मनं
नाव सं

तूच मना
बाजीरावं सं

मस्तानी मनं
नाव सं

तूच मना
बाजीरावं सं

तुना संगे मी
येसू साजण

माले कारिले
तुनी साजणी

हाई झुमका
वाली पोरं

हाई नदी तडी
ले चालनी

नदी तडी
ले चालनी

हाई नदी तडी
ले चालनी

नदी तडी
ले चालनी

मना राघ्या
वाघ्या नि जोडी

पाणी पेवाले
ती थडी चालनी

ये भी पढ़ें

close