Deshacha Baap Maza Bimrao Powerful Lyrics – Kadubai Kharat

Deshacha Baap Maza Bimrao Powerful Lyrics by Kadubai Kharat is latest Bhim Song with music given by DJ HK STYLE , Hiral Kamble while lyrics are written by Dhamma Dhanve.

Deshacha Baap Maza Bimrao Powerful Lyrics

घडणार नाही असं घडवून आणल
महिलांच दुख माझ्या भिमाने जाणल
घडणार नाही असं घडवून आणल
महिलांच दुख माझ्या भिमाने जाणल
गेल तूमच्या वाट्याच चूल आणि मूल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल

साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल

नव्हती शिकायला संधी होती बोलायला बंदी
बोलयाची बंदी होती बोलयाची बंदी
नव्हती शिकायला संधी होती बोलायाची बंदी
भिमराव जन्मा आले आम्हा मिळाली ती संधी
मिळाली ती संधी आम्हा मिळाली ती संधी

वाळवंटामध्ये खुले जसे गुलाबाचे फुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल

बाबासाहेबांचे पोरं आम्ही राहतोया थाटात
राहतोया थाटात आम्ही राहतोया थाटात
बाबासाहेबांचे पोरं आम्ही राहतोया थाटात
आम्ही सुटबुट कोटात यांच्या दुखतया पोटात
दुखतया पोटात यांच्या दुखतया पोटात

आमची ऐकी बघून सारे झालेत गूल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल

बाबासाहेबांची लेक वार करतीया आरपार
करती आरपार वार करती आरपार

बाबासाहेबांची लेक वार करतीया आरपार
धन्वे ची लेखनी जणू तलवारीची धार
तलवारी ची धार जणू तलवारीची धार

कडूमाईच्या गाण्याचा आवाज वाढवा फुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल

साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल
साऱ्या देशाचा बाप माझा भिमराव पावरफुल

ये भी पढ़ें

close