BHAGWA ZENDA LYRICS – YOGESH KHANDARE

Bhagwa Zenda Lyrics – Yogesh Khandare (Bhagwa Zenda Lyrics in marathi) this song sung by Yogesh Khandare and music composed by Yogesh Khandare while Bhagwa Zenda song lyrics written by Vishnu Thore

Bhagwa Zenda Lyrics - Yogesh Khandare

Bhagwa Zenda
Singer: Yogesh Khandare
Music: Yogesh Khandare
Lyrics: Vishnu Thore

Bhagwa Zenda Song Lyrics:

राजे Ssssssssss
जय भवानी जय शिवाजी
जय शिवाजी जय भवानी
जी रं रामा, जी रं रामा, जी रं रामा, जी जी जी
जी रं रामा, जी रं रामा, जी रं रामा, जी जी जी जी
सह्याद्रीच्या डोंगराचा शोभे वाघ खरा
महाराष्ट्राच्या मातीला या शिवबाचा आसरा
भगवा झेंडा… भगवा झेंडा… भगवा झेंडा…
हाती धरा
मराठी माणुस शोभल खरा…

भगवा झेंडा हाती धरा,
मराठी माणुस शोभल खराु

भगवा झेंडा हाती धरा, मराठी माणुस शोभल खरा
जी रं रामा, जी रं रामा, जी रं रामा, जी जी जी…
जी रं रामा, जी रं रामा, जी रं रामा, जी जी जी जी…
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शवजय असो

हे…
मराठी मातीचा पुन्हा होवू दे गाजा वाजा
जन्मा येईल शिवा होईल यगाचा राजा
पुन्हा आईन Sssssss पुन्हा आईन जिजाबाईन घडवावं रं लेकरा

भगवा… भगवा… भगवा…
भगवा झेंडा… भगवा झेंडा… भगवा झेंडा… हाती धरा,
मराठी माणुस शोभल खरा…

भगवा झेंडा हाती धरा, मराठी माणुस शोभल खरा
भगवा झेंडा हाती धरा, मराठी माणुस शोभल खरा
जी रं रामा, जी रं रामा, जी रं रामा, जी जी जी…
जी रं रामा जी रं रामा जी रं रामा जी जी जी जी…

हे ………..
साधसूंतांच्या झाली स्पिााने श्रीमंत माती …….
बोल गवाान तझी मदाानी फुलू दे छातीू

शिवजोषान….. हरं हरं महादेव
शिवजोषान, जयघोषान गर्जू दे इथली धरा
शिवबा… शिवबा… शिवबा…
जी रं रामा जी रं रामा जी रं रामा जी जी जी
जी रं रामा जी रं रामा जी रं रामा जी जी जी जी
भगवा झेंडा…. भगवा झेंडा…. भगवा झेंडा….हाती धरा
मराठी माणुस शोभल खरा

भगवा झेंडा हाती धरा, मराठी माणुस शोभल खरा
भगवा झेंडा हाती धरा, मराठी माणुस शोभल खरा

राजा Ssssssssssssssssss रा Sssssssss जा रं रा Sssssssss जा रं

 

Also Read: Continue reading at

Jagdamb Shivaji Maharaj Song Lyrics – Mr Mrs Sadachari

Bhagtos Kay Mujra Kar Lyrics – Bhagtos Kay Mujra Kar

Ti Talwar Lyrics – Bhagtos Kay Mujra Kar

Majhya Raja Ra Lyrics – Baghtos Kay Mujra Kar

O Raje Lyrics – Me Shivajiraje Bhosale Boltoy

Shivaji Maharaj Powada Lyrics – Me Shivajiraje Bhosale Boltoy

Veer Marathe Song Lyrics

Shivaji Maharaj Garad Song Lyrics

शिवाजी महाराज आरती Shivaji Maharaj Aarti Song Lyrics

Ekach Raja Ethe Janmala Lyrics – Dhanshri Ghare

ये भी पढ़ें

close