AAMDAR ZALYA SARKHA VATTAY – Sankalp Gole

मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय Aamdar Zalya Sarkha Vatatay lyrics by Sankalp Gole is Marathi Lokgeet with  Music given by Saajan-vishal while lyrics are written by Saajan Bendre.

Aamdar Zalya Sarkha Vattay - Sankalp Gole

Aamdar Zalya Sarkha Vattay Song Details
Song: Aamdar Zalya Sarkha Vattay
Music: Saajan-vishal
Lyrics: Saajan Bendre
Singer: Sankalp Gole
Music Label: Sumeet Music

Aamdar Zalya Sarkha Vattay Lyrics

मला भरलं तुझं वारं गं
मी तुझा उमेदवार गं
तुझ्या एका मतासाठी माझं काळीज तुटतंय
तुझ्या एका मतासाठी माझं काळीज तुटतंय
जवा बघतीस तु माझ्याकडं
मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
हे जवा बघतीस तु माझ्याकडं

मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय

तु आवाज देता मी राहीन दक्ष गं
तुझ्यावरी लक्ष फक्त हाच माझा पक्ष गं
हे तु आवाज देता मी राहीन दक्ष गं
तुझ्यावरी लक्ष फक्त हाच माझा पक्ष गं
मी दमलो मागं लागून
रात रात काढली जागून
तु दिसली नाही की मनात या भितीच वारं सुटतंय
जवा बघतीस तु माझ्याकडं
मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु माझ्याकडं
मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय

तुझ्या मागं मागं किती घोळत्यात गोंडा गं
पण माझ्या काळजात रवला I Love You चा झेंडा गं
हे तुझ्या मागं मागं किती घोळत्यात गोंडा गं
पण माझ्या काळजात रवला I Love You चा झेंडा गं
मी तुझ्यासाठी धडपड
प्रेमाचं मिशन फडफड

किती आवरू मनाला मन दचकून उठतंय
जवा बघतीस तु माझ्याकडं
मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु माझ्याकडं

मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय

जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय
जवा बघतीस तु याच्याकडं
याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय

 

Aamdar Zalya Sarkha Vattay Music Video

 

ये भी पढ़ें

close