VITHALA VITHALA LYRICS – Lata Mangeshkar

Vithala Vithala Lyrics by Lata Mangeshkar is marathi Devotional song From Shubhmangal Savdhan, this movie starring Ashok Saraf & Reema Lagu.

Vithala Vithala Lyrics

ऐक पांडुरंगा साद लेकाराची
ऐक पांडुरंगा साद लेकाराची
भेटे भावी देवा जिवाला जिवाची

तुच माऊलि रे या तन्हुल्याची
ओढ लागलिरे तुज्या साउलीची
ओढ लागलिरे तुज्या साउलीची

विठ्ठला विठ्ठला दया सगर विठला
विठ्ठला विठ्ठला दया सगर विठला
विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी
विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी
तुजविण नाही त्राता कोणी

तुजविण नाही त्राता कोणी

डोळ्यात वाहे आज चंद्र भागा
डोळ्यात वाहे आज चंद्र भागा

येई पांडुरंगा धावत येई
येई पांडुरंगा धावत येई
विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी

विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला

विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला

जन्मा मारणाचा इथें लपंडाव
नाको नाको भाव संचिताचा
जन्मा मारणाचा इथें लपंडाव
नाको नाको भाव संचिताचा

मौलीचा जाणे दुखा मौलिचे
मौलीचा जाणे दुखा मौलिचे
वार देई आम्हा अमृताचा
विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी

विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला

विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला

आमुच्य जीवनी तूच संजीवनी
तूच भेटवावे माय लेकारासी

आमुच्य जीवनी तूच संजीवनी
तूच भेटवावे माय लेकारासी

द्वार उघडोरे तुज्या कृपेचे
द्वार उघडोरे तुज्या कृपेचे
शपाथ घालते तुला लेकाराची

विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी

विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी
तुजविण नाही त्राता कुणी

डोळ्यात वाहे आज चंद्र भागा
डोळ्यात वाहे आज चंद्र भागा
येई पांडुरंगा धावत येई

येई पांडुरंगा धावत येई
विठ्ठला विठ्ठला आले तुज्या दारी
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला

विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला

विठ्ठला विठ्ठला रख्माईच्या विठला
विठ्ठला विठला रख्माईच्या विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला कृपा सागरा विठला

विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला
विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठला

ये भी पढ़ें

close