ॐ गं गणपतये Om Gan Ganpataye Namo Namaha Lyrics – Ganesh Mantra

Om Gan Ganpataye Namo Namaha Lyrics is Ganesh Mantra (Om Gan Ganapataye Namo Namah, Shree Siddhi Vinayak Namo Namah, Ashtavinayak Namo Namah, Ganapati Bappa Moraya.

Om Gan Ganpataye Namo Namaha Lyrics

ॐ गं गणपतये नमो नम:
श्री सिद्धि विनायक नमो नम:
अष्टविनायक नमो नम:
गणपती बाप्पा मोरया ||

ॐ गं गणपतये नमो नम:
श्री सिद्धि विनायक नमो नम:
अष्टविनायक नमो नम:
गणपती बाप्पा मोरया ||

ॐ गं गणपतये नमो नम:
श्री सिद्धि विनायक नमो नम:
अष्टविनायक नमो नम:
गणपती बाप्पा मोरया ||

ॐ गं गणपतये नमो नम:
श्री सिद्धि विनायक नमो नम:
अष्टविनायक नमो नम:
गणपती बाप्पा मोरया ||

ॐ गं गणपतये नमो नम:
श्री सिद्धि विनायक नमो नम:
अष्टविनायक नमो नम:
गणपती बाप्पा मोरया ||

ॐ गं गणपतये नमो नम:
श्री सिद्धि विनायक नमो नम:
अष्टविनायक नमो नम:
गणपती बाप्पा मोरया ||

You may also like...

close